top of page

ÖZEL EĞİTİM

BİREYSEL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

 • Okuma, yazma ve aritmetik/matematiksel becerilere yönelik eğitim

 • Dil ve konuşma eğitimi

 • Dikkat arttırıcı ve hiperaktivite azaltıcı çalışmalar

 • Kavram becerilerine yönelik eğitim

 • Duyusal ve sosyal uyum becerileri eğitimi

 • El becerileri ve el sanatları eğitimi

 • Özbakım becerilerine yönelik eğitim

 • Davranış eğitimi

 • İnce ve kaba motor gelişimine yönelik eğitim

 • Sosyalleşmeye yönelik eğitim

 • Günlük yaşam becerilerine yönelik eğitim

 • İletişimsel süreçlerin kazanılması eğitimi

 

       Grup Eğitimi: Çevresi ve akranlarıyla iletişim kurabilme, özgüven geliştirme, paylaşım, hedeflenen amaca grupla birlikte ulaşma gibi becerileri kazandırmak, grupta oluşan problem davranışları sona erdirmek amacıyla yapılan eğitim çalışmasıdır.Merkezimize müracaat eden çocuklarımız, değerlendirme kurulumuz tarafından değerlendirilmekte ve bu değerlendirme sonucunda çocukların gelişim düzeyleri ve eğitim performansları belirlenmektedir. Sağlık kurulu ve özel eğitim değerlendirme kurulu raporları da göz önünde bulundurularak, çocukların bireysel özellikleri ve eğitsel performanslarına göre grup eğitimleri verilmektedir.

Buna göre;

 • Gruplar, seviyeleri (performans düzeyleri) birbirine en yakın 4–8 çocuktan oluşmaktadır.

 • Grup eğitimleri, ortalama 6 çocuk ve 2 eğitimci ile yapılmaktadır.

 • Bu gruplar, çocukların gelişim özelliklerine göre yapılandırılmaktadır.

 • Gruplar oluşturulurken çocukların; yaşları, gelişim seviyeleri, bireysel gereksinimleri ile ailelerin istem ve gereksinimleri göz önüne alınmaktadır.

 • Grup eğitiminin içeriği oluşturulurken, çocukların bireysel özellikleri ve bireysel eğitim programları (BEP) dikkate alınmaktadır.

 • Bireysel eğitim öğretmeni ile koordineli çalışılmaktadır.

 • Grup eğitimde yapılan çalışmalar hakkında aile bilgilendirilmekte ve yapılan çalışmaların devamı evde sağlanmaktadır.

 • Eğer çocuk kreşe, anaokuluna veya okula gidiyorsa, grup eğitiminde alınan veriler doğrultusunda çocuğun devam ettiği okul ile görüşmeler yapılmakta ve böylece okuldaki öğretmeni/öğretmenleri ile eşgüdümlü çalışılmaktadır.

GRUP EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI

 • Özbakım eğitimi (el-yüz yıkama, yemek yeme, diş fırçalama, tuvalet eğitimi, elbiselerini giyme-çıkarma)

 • Zihinsel gelişimin desteklenmesi

 • Algılamanın desteklenmesi

 • Dikkat eksikliği ve hiperaktiviteyi önleyici çalışmalar

 • İnce motor hareketlerinin desteklenmesi

 • İletişimin desteklenmesi (Sözel olarak kendini ifade edebilmenin kazandırılması, başkalarıyla iletişim kurma vb.)

 • Dil ve konuşma gelişiminin desteklenmesi

 • Sosyal gelişiminin desteklenmesi (Kendisinin ve çevresinin farkında olma, kendini ifade etme, özgüven)

 • Günlük yaşam aktivitelerinin öğrenilmesi (Kendi ihtiyaçlarını yardım almadan giderebilmeyi öğrenmesi)

 • Toplumsal kuralları öğrenme ve uygulama

 • Sosyal davranışların kazandırılması (Yardımlaşma, paylaşma, sıra bekleme, izin isteme vs.)

 • Sosyokültürel faaliyetler (Tiyatro, sinema, eczane, market, hayvanat bahçesi, piknik alanları gibi yerlere geziler vb.)

 • El sanatları, el işi ve atölye çalışması

 • Zamanını yararlı şekilde kullanmayı öğrenme

 • Müzik ve ritim çalışmaları

FİZYOTERAPİ PROGRAMI

       Manuel terapi, spor yaralanmaları, ortopedik manuelterapi, klinik ve elastik bantlama, omurga problemleri, manipülatif tedavi, ağrı tedavisi ve kuru iğneleme gibi tekniklerle fizyoterapist ve bobath terapistlerimizle sağlık sorunlarınıza çözüm oluyor ve hayatınıza yeniden değer katıyoruz.

       Özel Yeni Dünyalar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde, bebeklerde ve ilk çocukluk dönemlerinde bobath terapistleri tarafından gerçekleştirilen fizyoterapi çalışmalarından oldukça fayda sağlanmaktadır.
Aileninde katılımcı olduğu ve onun eğitiminin hedeflendiği bu fizyoterapi tekniği manuel olarak uzman ellerde ciddi gelişimlere şahit olunmaktadır.

bottom of page